Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:
Vitajte na stránke
Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov
v Liptovskom Trnovci


NEPREDÁVAJTE SVOJE VLASTNÍCKE PODIELY !!!


Vážení spoluvlastníci Pozemkového spoločenstva Liptovský Trnovec!


V posledných dňoch začínajú na súkromné adresy našich podielnikov prichádzať ponuky od Ministerstva životného prostredia  na odpredaj pozemkov v národných parkoch.

Výbor Pozemkového spoločenstva Liptovský Trnovec vás týmto vyzýva na odmietnutie tejto ponuky.


Výbor Pozemkového spoločenstva na svojom najbližšom zasadnutí  v spolupráci  s Liptovsko-Tatranským združením vlastníkov lesov zaujme zásadné stanovisko, ktoré bude zverejnené na našej internetovej stránke a tiež na internetovej stránke obce.

Zákon a naše stanovy jasne ustanovujú ako a komu môže podielnik svoje podiely odpredať.

Vážení spoluvlastníci,  dodržujme zákon a stanovy, ktoré sme si sami ustanovili.

NEPREDÁVAJME NAŠU DEDOVIZEŇ!


Výbor Pozemkového spoločenstva Liptovský Trnovec.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky