Orgány PS - Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členovia výboru :
Ing. Ľubomír Hollý   -   predseda
Anna Čániová
Ján Chomo
Milan Kello
Ján Subulý
Pavol Vozárik  -  podpredseda
Ing. Ján Záborský


Dozorná rada :
Dušan Boroška  -  predseda
Dušan Jurčo
Július Stodola

OLH a lesník Ing.Štefan Čajka
admininistratívna pracovníčka Petronela Petříčková

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky